1. responsable del tractament

 

En complient amb el deure d'informació recollit a l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, dels Serveis de la Societat de la Informació i del Comerçe Electrònic, a continuació anomenem les següents dades:

- Titular: “Industrias Plastisan, S.A.”,

- Domicili: Travessia Industrial 23 Bis, 08907 de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), 

- CIF: A08815201

- inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al Tom 21.060, Foli 124, Full B-15.855, Inscripció 6ª.

- Correu electrònic de contacte: plastisan@plastisan.com.

   
 

2. finalitat

 

- Comercialització de productes o servieis de la pàgina web.

- Manteniment de qualsevol relació, contractual o extracontractual amb el mateix.

- Remetre informació de productes i serveis de la nostra entitat, també mitjançant el correu electrònic a través de “mailing” i “newsletters”.

- Dissociació de les dades personals dels usuaris per finalitats estadístiques i/o comercials segons els seus hàbits de consum i navegació.

 
 

3. legitimació

 

- Sol·licitut, utilització, contractació de qualsevol producte o servei per una correcta gestió del servei sol·licitat.

- El consentiment de l'usuari en relació amb la finalitat promocional i d'informació de notícies sobre els productes a través del "mailing" o "newsletters". També per mostrar-li publiciat personalitzada adaptada als seus hàbits de consum.

- L'acompliment de les obligacions legals aplicables a la cessió de dades a organismes i autoritats públiques, sempre que siguin requerides de conformitat amb les disposicions legals i reglamentaries.

 
 

4. duració

 

Les dades seran conservades mentre duri la relació contractual i comercial amb nosaltres, així com el temps necessari per complir amb les obligacions legals.

 
 

5. destinataris

 

Industrias Plastisan S.A. no cedirà dades a tercers.

Únicament seran cedides a les autoritats competents en els casos que existeixi una obligació legal.

 
 

6. drets

 

Pot exercir les seves dades d'accés, rectificació, supressió i oposició, limitar el tractament de les seves dades o directament oposar-se al tractament, o exercir el dreta a la portabilitat d'aquestes. Tot això, per escrit acompanyat de còpia del document oficial que l'identifiqui dirigit al Responsable del tractament.

En cas de disconformitat amb el tractament, també té dret a presentar una reclamació a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD).

 
  © 2018 - “Industrias Plastisan, S.A.” - Tots els drets reservats.